וויטק בע"מ הגדירה מדיניות זו בנושא פרטיות במטרה להבהיר מדוע החברה אוספת  מידע מסוים וכיצד החברה תגן על הפרטיות האישית שלך בזמן שאתה מבצע שימוש בתוכנה, באתר האינטרנט במוצרים או בשירותים שלנו. המסמך מסביר את הדרך בה אנו אוספים ומפיצים מידע באתר האינטרנט שלנו (www.wetech.co.il) ובכל פלטפורמה אחרת שחברת וויטק בע"מ מפעילה עבורך כגון בתוכנה, באפליקציה, במוצרים ובשירותים של החברה. לחברת וויטק בע"מ הזכות לשנות מדיניות זו בכל עת על ידי פרסום המדיניות החדשה לגבי פרטיות באתר זה. חברת וויטק בע"מ תעשה מאמצים לעדכן אותך לגבי כל שינוי במדיניות באמצעות הודעה באתר האינטרנט של החברה או באמצעות מייל. יחד עם זאת אי מתן הודעה כאמור לא יגרע מתוקף השינוי שחל במדיניות או באפשרות האכיפה לגבי שינוי במדיניות כאמור, אשר שייכנס לתוקף עם פרסומו באתר האינטרנט שלנו.

המידע אותו אנו אוספים והשימוש בו:

כללי

וויטק בע"מ אוספת מידע בזמן בו אתה משתמש באתר החברה ו/או בשאר השירותים ו/או בחומרים הקיימים באתר החברה ו/או בחומרים הזמינים באמצעותו. וויטק בע"מ עלולה לאסוף מידע שלך גם בעת מתן תמיכה באמצעות דואר אלקטרוני או טלפון או באמצעות עזרים אוטומטיים בשירותים שלנו. וויטק בע"מ רשאית להחזיק ולשמור מידע שנצבר או הועבר למטרות גיבוי וארכוב באופן בלתי מוגבל.

אבטחה

אתר חברת וויטק בע"מ מכיל אמצעי אבטחה לצרכי הגנה מפני איבוד מידע, שינויים וניצול לרעה במידע הנמצא אצלנו.

דיוור הודעות

חברת וויטק בע"מ עלולה לשלוח לך הודעות ביחס לאתר החברה, לשירותים אותם היא מספקת או לגבי נושאים נוספים. במידה ואינך מעוניין לקבל דיוור באפשרותך להודיע על כך לחברת וויטק בע"מ באמצעות המייל info@wetech.co.il או באמצעות הדואר לכתובת תור 4 כרמיאל.

מידע המשמש ליצירת קשר

בחלקים שונים של אתר חברת וויטק בע"מ הינך נדרש להשאיר מידע המשמש ליצירת קשר כגון – שם מספר טלפון, כתובת מייל וכו'. גם בתהליך הרישום אנו אוספים ממך מידע איש כדוגמאת הנ"ל לצורך יצירת קשר. מידע זה עשוי לשמש ליצירת קשר עמך במקרה הצורך ביחס לשינויים במדיניות האתר, עסקות שבוצעו באתר ונושאים נוספים. חברת וויטק בע"מ לא תעביר, תמכור או תשכיר כל מידע שנאסף ממך, מלבד האמור במסמך מדיניות זה. כל מידע שנמסר לאתר יוחזק בשרתים מאובטחים.

מידע פיננסי

לצורך ביצוע עסקאות באמצעות האתר נאסוף מידע רלוונטי לגבי אמצעי תשלום וחיובים. מידע זה יכלול בין היתר מידע פיננסי כגון  כרטיס אשראי וכו'. וויטק בע"מ לא תחלוק, תמכור או תשכיר את המידע הפיננסי שלך לצד שלישי ללא אישורך. וויטק בע"מ תבצע שימוש במידע במידה ותידרש לעשות זאת על פי חוק (בית משפט, גוף ממשלתי וכו') או לצורך טיפול בעסקות. כל המידע הפיננסי שיימסר לאתר חברת וויטק בע"מ יישמר בשרתים המאובטחים של החברה.

נתונים דמוגרפיים

חברת וויטק בע"מ עלולה לאסוף באתר החברה או בשאר השירותים נתונים דמוגרפיים ונתונים אישיים כגון גיל, מין, השכלה וכו'. נתונים אשר יצטברו במאגר החברה עלולים להתפרסם בצורה כוללנית. בנוסף חברת וויטק בע"מ עשויה לשמור במאגר הנתונים של החברה מידע על עסקאות שבוצעו באמצעות האתר או התוכנה לפי כתובת ה URL וחברת וויטק הזכות להשתמש במידה זה באופן כוללני לצורך ניתוח ומעקב אחר הצלחת אתר החברה והתוכנה. בשום מקרה מידע דמוגרפי כוללני לא יקשר למידע אישי.

תקשורת של התוכנה עם השרתים

לצורך ניהול האתר ומתן שירותי חברת וויטק בע"מ ייעשה שימוש בתקשורת הקיימת בין התוכנה לשרתי החברה. לחברת וויטק בע"מ הזכות לבצע שימוש במידע שנצבר למטרת ניתוח מגמות השימוש, איסוף סטטיסטיקות אודות הרגלי הגלישה שלך, איסוף סטטיסטיקות דמוגרפיות, ולצורך איתור בעיות עם שרתי החברה או אתר החברה. חברת וויטק בע"מ עשויה לעקוב אחר כתובות הגלישה שלך לצורך ביצוע בקרה על הרגלי שיווק. חברת וויט קבע"מ לא תקשר מידע זה למידע אישי שלך בר זיהוי ותוכל לפרסם מידע זה עם מול צד שלישי או באמצעות פרסום כוללני.

צד שלישי – נותני שירותים

חברת וויטק בע"מ מבצעת שימוש בנותני שירותים צד שלישי לצורך ניהול חלק מן השירותים אותם אנו מעניקים כגון במהלך ההתקשרות לנותני שירותים צד שלישי ייתן ונאסוף מידע אודותיך ונחלוק אותו עם נותן שירות צד שלישי וזאת לצורך ביצוע הזמנתך. ייתכן ומידע שלך יישמר במאגרים של נותן השירות צד שלישי לצורכי ניהול. חברת וויטק בע"מ תשתדל לדרוש שנותני השירותים צד שלישי יעדכנו אותך לגבי מדיניות הפרטיות שלהם בהקשר לשימוש במידע שלך.

גילויי מידע נוספים

חברת וויטק בע"מ עשויה להעביר את המידע האישי שלך במקרים בהם היא תידרש על פי חוק, רשות ממשלתית, צו בית משפט ובמקרים בהם חברת וויטק בתום לב תחשוב שהמידע הנ"ל נדרש או נחוץ למשל למטרות התקשרות, זיהוי, הגשת תביעה משפטית למול גורם שעלול לבצע נזק או פגיעה לזכויות הקניין של חברת וויטק בע"מ ו/או של כל צד אחר שעשוי להיפגע ו/או העברת מידע עם ארגונים שונים לצורך הפחתת סיכוני אשראי ופעולות מרמה.

שימוש ב- Cookies

לצורך העשרת הגלישה באתר חברת וויטק אנו עלולים להשתמש בעוגיות (Cookies). מדובר בקובץ טקסט או פיסות מידע שאתרים שונים מעבירים למחשב או לכל מכשיר המחובר לרשת האינטרנט לצורך זיהוי המבקר, אחסון מידע, ביצוע הגדרות בדפדפן לרבות מידע שאותו אתר עלול להעביר למחשב או לכל מכשיר המחובר לרשת האינטרנט שברשותך בזמן גלישה באתר. השימוש ב Cookies מייעל את הגלישה שלך על ידי ביצוע פעולות שונות כגון העדפות אישיות, שמירת סיסמאות, מניעת חזרה על אותה פרסומת ועוד. בד"כ מבצעים שימוש ב Cookies לצורך ניהול רישומים.

באפשרותך לחסום את קבלת ה Cookies באתר או בתוכנה, מהלך זה עלול לפגוע במודולים מסוימים כך שהשימוש לא יהיה מיטבי.

שימוש במשוואות רשת ((Web Beacons

משוואות רשת הן תגיות אינטרנט, תגיות פיקסל, GIF שקוף או קבצי גרפיקה קטנים אשר מבצעים קישוריות בין שרתי הרשת לבין דפים שונים ו/או אפליקציות ברשת. השימוש בהם מבוצע לצרכי החזרת מידע לשרת הרשת.

אתר חברת וויטק בע"מ עלול להשתמש במודעות אותן הוא מפרסם או באתר במשוואות רשת וב Cookies. המידע הנצבר באמצעות משוואות רשת ו Cookies עשוי לכלול מזהה ייחודי למכשיר, מאפיינים של המכשיר, העדפות שפה, כתובת IP, מערכת הפעלה, הפניות URL, תאריכי פעולות, זמני פעולות ומידע אודות הפעולות שבוצעו.

חברת וויטק בע"מ עלולה לבצע אוטומציות לצורך קישור בין נתונים שונים שנאספו למול מידע נוסף שנאסף אודותיך בכדי לדעת נתוני שימוש שלך. חברת וויטק בע"מ עלולה להשתמש בכלים מתקדמים לצורך ביצוע ניתוחים אנליטיים של גורם שלישי אשר אוסף מידע על המבקרים באתר החברה שלנו.

צד שלישי וקישורים

אתר חברת וויטק בע"מ מכיל קישוריות לנותני שירותי צד שלישי, ספקי אפליקציות, רכיבים גרפיים, יישומי Plug-In, נותני חסות, משאבים שונים ואתרי אינטרנט המקושרים לאתר של חברת וויטק בע"מ. בעת לחיצה על קישור או מודעת פרסום כלשהיא תוציא אותך מאתר החברה ותפנה אותך אל אתר של צד שלישי אשר עשויים לאסוף מידע בכלים אוטומטיים אודות השימוש שלך. חשוב לציין שחברת וויטק אינה אחראית על התוכן, המדיניות ואופן העבודה של כל גורם צד שלישי לרבות המידע אותו צד שלישי אוסף עליך, מידע זה כפוף למדיניות הפרטיות של ספקים צד שלישי בלבד. לכן, איננו אחראיים בשום מקרה למידע הנאסף אודותיך בכל אתר או פלטפורמה אליה אתה מתקשר דרך האתר שלנו. ההתנהלות הינה ישירות מול הממונה על אותו אתר פלטפורמה של צד שלישי ולא דרך חברת וויטק בע"צ.

דיוק ועדכון

באחריותך לדאוג שמידע הקשר שלך יהיה מעודכן ונכון בהתאם לתנאי השימוש של חברת וויטק בע"מ אותם אישרת בעת הזנת שם/שמות הזיהוי שלך. במידה וחל שינוי במידע הקשר שלך עליך לעדכן אותנו לגבי השינוי באמצעות הזנת המידע המעודכן בדף המידע שלך לחשבון זיהוי.

התקשרות לאתר האינטרנט

במידה ויש לך שאלות לגבי הצהרת פרטיות זו או השימוש באתר החברה תוכל לפנות אלינו באמצעות  המייל info@wetech.co.il או באמצעות הדואר לכתובת תור 4 כרמיאל.

אישור וקבלת מדיניות פרטיות

מסמך זה המכיל את מדיניות חברת וויטק בע"מ לגבי פרטיות כלול בהסכם הרישום לאתר ו/או לשירותים אותם החברה מעניקה באתר. השימוש שלך באתר האינטרנט של חברת וויטק בע"מ לרבות השימוש בשירותים המקושרים לאתר תלוי בשירותים וכפוף להסכמים אליהם נרשמת. בעת רישום לשירותים של חברת וויטק בע"מ הנך מסכים לכל תנאי ההסכם הנוגעים לשירות הספציפי כולל למסמך מדיניות זה לגבי פרטיות. המשך השימוש שלך באתר אינטרנט זה ובשירותים אותם האתר מספק מהווים את ההסכמה המתמשכת שלך לתנאי ההסכמים לרבות המדיניות לגבי פרטיות במסמך זה. במידה ואינך מסכים לתנאי המדיניות של חברת וויטק בע"מ לגבי פרטיות באחריותך להפסיק לבצע שימוש באתר האינטרנט של החברה ובכל השירותים הזמינים בו.